Epistat deltar i Podcast

De nordiska kvalitetsregistren är en guldgruva för epidemiologer och forskare inom Life science! I denna podcast, the effective statistician, har Anders och Alexander Schacht en spännande diskussion kring Real World Evidence med utgångspunkt från nordiska register

The best sources for RWE that you may never heard about
https://podcastae8fac.podigee.io/234-the-best-sources-for-rwe-that-you-may-never-heard-about