Epidemiology & Statistics

Clinical studies

Clinical studies

Real World Data (RWD) och register är hälso- och sjukvårdsdata som innehåller detaljerad information om sjukdomen, patienten, interventioner så som läkemedelsbehandlingar, och effektmått så som t.ex. överlevnad i klinisk praxis. Evidens från RWD (det som kallas Real World Evidence) är betydande om man vill förstå en sjukdom, riskfaktorer, hitta biomarkörer, och förstå hur en intervention så som läkemedel fungerar i klinisk praxis med avseende på effekt och säkerhet. En klinisk studie däremot undersöker huruvida en intervention i en välkontrollerad miljö fungerar med avseende på effekt och säkerhet.

Epistat hjälper er från studieidé till slutrapport vilket bland annat innefattar feasibility, protokoll, analysplan, etikansökan, datahantering, statistisk analys, slutrapport, och vetenskaplig publikation.

Kontakta oss för mer information via 073 636 0492 eller info@epistat.se