Epidemiology & Statistics

Kliniska studier

Kliniska studier

Val av studiedesign och statistisk metodik har en helt avgörande roll för kliniska studiers kvalitet och möjlighet till att besvara forskningsfrågan! Klinisk forskning är mycket viktiga för att den medicinska forskningen ska gå framåt och kunna hjälpa människor till bättre hälsa!

Epistat hjälper er från studieidé till slutrapport vilket bland annat innefattar feasibility, stickprovsberäkning, studieprotokoll, statistisk analysplan, etikansökan, datahantering, statistisk analys, slutrapport, och vetenskaplig publikation.