Ny vetenskaplig publikation

Spinal muskelatrofi (SMA) kännetecknas av att motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen bryts ned. I denna studie visar vi genom registerdata hur överlevnaden har förbättrats efter introduktion av det första läkemedlet för barn som diagnosticerats med SMA, läs gärna:

https://www.ejpn-journal.com/article/S1090-3798(22)00116-7/fulltext#%20