Ny vetenskaplig publikation

Får äldre patienter med icke-småcellig lungcancer optimal vård? Läs mer om det i denna registerstudie:

Are older patients with non-small cell lung cancer receiving optimal care? A population-based study (Willén L, Berglund A, Bergström S, Isaksson J, Bergqvist, Wagenius G, Lambe M,  Acta Oncol. 2022 Mar), se länk https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34779354/