Nytt samarbete

Epistat startar ett långsiktigt samarbete med Statistikakademin kring statistiskutbildningar

- SPSS kurs i Power- och stickprovsberäkningar, se länk till anmälan https://statistikakademin.se/vara-kurser/spss/spss-6/
- R kurs i propensity score matching, se länk till anmälan https://statistikakademin.se/vara-kurser/r/r-5/