Epidemiology & Statistics

Om oss

Anders Berglund, PhD

Ägare och grundare av Epistat - Epidemiology & Statistics AB


Anders Berglund har en magisterexamen i medicinsk statistik från Uppsala universitet och en doktorsexamen i epidemiologi från Karolinska Institutet. Vidare har Anders en lång erfarenhet från akademi och  i globala, regionala och lokala roller inom medicinska frågor, forskning och utveckling nationellt och internationellt.

Erik Lampa, PhD

Senior Biostatistiker


Erik Lampa har en civilingenjörsutbildning i teknisk fysik från Umeå universitet och en doktorsexamen i epidemiologi från Uppsala Universitet. Vidare har Erik mer än 20 års erfarenhet från akademisk forskning och konsultation inom biostatistik, epidemiologi och real world evidence.

Hampus Hållberg, BSc

Statistiker


Hampus Hållberg har en filosofie kandidatexamen i statistik från Umeå Universitet och har ett stort intresse kring programmering i arbetsverktyget R och visualisering av stora mängder data samt att skapa interaktiva rapporter i Shiny. Hampus brinner för att tillämpa sina kunskaper inom programmering och statistik!  

Julia Berglund

Administration


Julia Berglund är ansvarig för att den administrativa delen på Epistat AB, samt sköter den regelbundna omvärldsbevakningen. Julia har erfarenhet av resebranschen och bankvärlden!