Epidemiology & Statistics

Om oss

Anders Berglund

Ägare och grundare av Epistat


Anders Berglund har en magisterexamen i medicinsk statistik från Uppsala universitet och en doktorsexamen i epidemiologi från Karolinska Institutet. Vidare har Anders en lång erfarenhet från akademi och  i globala, regionala och lokala roller inom medicinska frågor, forskning och utveckling nationellt och internationellt.

Hampus Hållberg

Statistiker


Hampus Hållberg har en filosofie kandidatexamen i statistik från Umeå Universitet och har ett stort intresse kring programmering i arbetsverktyget R och visualisering av stora mängder data samt att skapa interaktiva rapporter i Shiny. Han brinner för att tillämpa sina kunskaper inom programmering och statistik!  

Julia Berglund

Administration

Julia Berglund är ansvarig för att den administrativa delen på Epistat AB är felfritt, samt sköter den regelbundna omvärldsbevakningen.