Epidemiology & Statistics

Statistical consultations

Statistical consultations

Våra konsultuppdrag inkluderar statistisk rådgivning, studieplanering, datahantering, statistisk metod, analys och tolkning av resultat. Vi kan även skriva eller granska relevanta avsnitt i publikationer och ansökningar. Vi har erfarenhet av analyser i de vanligaste programvarorna så som tex. R, SAS, STATA, SPSS. Vår förhoppning är att en del av uppdragen ska övergå till mer långsiktiga samarbeten.

Kontakta oss för mer information via 073 636 0492 eller info@epistat.se