Epidemiology & Statistics

Statistisk konsultation

Statistisk konsultation

Har Du behov av statistisk stöd? Vi hjälper dig gärna! Våra konsultuppdrag inkluderar statistisk rådgivning, studieplanering, datahantering, statistisk metod, analys och tolkning av resultat. Vi kan även skriva eller granska relevanta avsnitt i publikationer och ansökningar. Vi har erfarenhet av analyser i de vanligaste programvarorna så som tex. R, SAS, STATA, SPSS. Vår förhoppning är att en del av uppdragen ska övergå till mer långsiktiga samarbeten.