Epidemiology & Statistics

Våra tjänster

Real World Evidence och kliniska studier

Real World Data (RWD) och register är hälso- och sjukvårdsdata som innehåller detaljerad information om sjukdomen, patienten, interventioner så som läkemedelsbehandlingar, och effektmått så som t.ex. överlevnad i klinisk praxis. Evidens från RWD (det som kallas Real World Evidence) är betydande om man vill förstå en sjukdom, riskfaktorer, hitta biomarkörer, och förstå hur en intervention så som läkemedel fungerar i klinisk praxis med avseende på effekt och säkerhet. En klinisk studie däremot undersöker huruvida en intervention i en välkontrollerad miljö fungerar med avseende på effekt och säkerhet.

Epistat hjälper er från studieidé till slutrapport vilket bland annat innefattar feasibility, protokoll, analysplan, etikansökan, datahantering, statistisk analys, slutrapport, och vetenskaplig publikation.

Kontakta oss för mer information via 073 636 0492 eller info@epistat.se

Statistisk konsultation


Våra konsultuppdrag inkluderar statistisk rådgivning, studieplanering, datahantering, statistisk metod, analys och tolkning av resultat. Vi kan även skriva eller granska relevanta avsnitt i publikationer och ansökningar. Vi har erfarenhet av analyser i de vanligaste programvarorna så som tex. R, SAS, STATA, SPSS. Vår förhoppning är att en del av uppdragen ska övergå till mer långsiktiga samarbeten.

Kontakta oss för mer information via 073 636 0492 eller info@epistat.se

Utbildningar och Workshops

Vi hjälper er med olika typer av utbildningar och workshops där vi varvar teori och praktik, exempelvis:

- Real World Evidence, vad är det och hur används det
- Kliniska studier från ett statistiskt perspektiv
- Journal Clubs som varvar medicinsk innehåll med vetenskapsmetodik
- Grundläggande och avancerade kurser inom epidemiologi och biostatistik
- Skräddarsydda utbildningar i R och SPSS

Kontakta oss för mer information via 073 636 0492 eller info@epistat.se