Epidemiology & Statistics

Våra tjänster

Real World Evidence

Att forska på hälso- och sjukvårdsdata är viktigt om man vill få nya insikter kring sjukdomar och dess naturalförlopp eller en ökad förståelse hur t.ex. ett läkemedel fungerar i klinisk praxis! Det är också en ovärderlig källa för att identifiera nya biomarkörer, riskfaktorer, eller att belysa jämlik vård. Sverige och Norden är världsledande inom Real World Evidence (RWE) och registerforskning!

Epistat hjälper er från studieidé till slutrapport vilket bland annat innefattar; identifiering av och eventuell samkörning av datakällor, skriva studieprotokoll och statistisk analysplan, etikansökan, datahantering, statistisk analys, slutrapport och Vetenskaplig publikation.

Kliniska studier

Val av studiedesign och statistisk metodik har en helt avgörande roll för kliniska studiers kvalitet och möjlighet till att besvara forskningsfrågan! Klinisk forskning är mycket viktiga för att den medicinska forskningen ska gå framåt och kunna hjälpa människor till bättre hälsa!

Epistat hjälper er från studieidé till slutrapport vilket bland annat innefattar feasibility, stickprovsberäkning, studieprotokoll, statistisk analysplan, etikansökan, datahantering, statistisk analys, slutrapport, och vetenskaplig publikation.

Statistisk konsultation

Har Du behov av statistisk stöd? Vi hjälper dig gärna! Våra konsultuppdrag inkluderar statistisk rådgivning, studieplanering, datahantering, statistisk metod, analys och tolkning av resultat. Vi kan även skriva eller granska relevanta avsnitt i publikationer och ansökningar. Vi har erfarenhet av analyser i de vanligaste programvarorna så som tex. R, SAS, STATA, SPSS. Vår förhoppning är att en del av uppdragen ska övergå till mer långsiktiga samarbeten.

Utbildningar

Vi hjälper er med olika typer av utbildningar och workshops där vi varvar teori och praktik, allt från grundläggande statistik till skräddarsydda kurser i olika programvaror, exempelvis:

- Real World Evidence, vad är det och hur används det
- Kliniska studier från ett statistiskt perspektiv
- Journal Clubs som varvar medicinsk innehåll med vetenskapsmetodik
- Grundläggande och avancerade kurser inom epidemiologi och biostatistik
- Skräddarsydda utbildningar i R och SPSS