Epidemiology & Statistics

Real World Evidence

Real World Evidence

Att forska på hälso- och sjukvårdsdata är viktigt om man vill få nya insikter kring sjukdomar och dess naturalförlopp eller en ökad förståelse hur t.ex. ett läkemedel fungerar i klinisk praxis! Det är också en ovärderlig källa för att identifiera nya biomarkörer, riskfaktorer, eller att belysa jämlik vård. Sverige och Norden är världsledande inom Real World Evidence (RWE) och registerforskning!

Epistat hjälper er från studieidé till slutrapport vilket bland annat innefattar; identifiering av och eventuell samkörning av datakällor, skriva studieprotokoll och statistisk analysplan, etikansökan, datahantering, statistisk analys, slutrapport och Vetenskaplig publikation.